Svim sudijama koji to budu želeli, od slede?e nedelje bi?e omogu?eno da vide svoj dosije.

To su posle razgovora sa predsednicom Visokog saveta sudstva Natom Mesarovi?, najavili predstavnici Evropskog udruženja sudija i tužilaca. Njihova ocena posle dvodnevnog boravka u Srbiji, je da je reizbor sudija i tužilaca obavljen na netransparentan na?in, jer nije jasno kako su primenjivani kriterijumi za izbor.Weiterlesen...