Sudije koje nisu izabrane za nosioce sudijske funkcije podne?e ustavnu žalbu na odluku Visokog saveta sudstva, najavili su predstvanici Društva sudija Srbije.

Predsednica Društva sudija Srbije Dragana Boljevi? istakla je da je odluka Visokog saveta sudstva koja je dostavljena neizbaranim sudijama tipska i identi?na u svakom pojedina?nom slu?aju i da na osnovu nje sudije ne mogu utvrditi konkretne razloge zašto nisu izabrane.Weiterlesen...