Posle objave imena reizabranih sudija, Sindikat pravosu?a traži da se saopšte razlozi zbog kojih neke sudije i zamenici javnih tužilaca nisu ponovo izabrani.

Predsednica Visokog saveta sudstva, kojem je pored Državnog ve?a tužilaca upu?en ovaj zahtev, Nata Mesarovi? rekla je da je Savet svakom slušaju pristupio ozbiljno i da su svi ?lanovi Saveta spremni na obrazloženje.Weiterlesen...