Unija poslodavaca preti SOKOJ-u da ugostitelji više ne?e pla?ati naknadu za koriš?enje muzike ukoliko se ne preispita postoje?i tarifni sistem.

S druge strane, u SOKOJ-u kažu da ugostitelji koji ne žele da pla?aju mogu da isklju?e muziku. Vlasnici kafi?a, butika i frizerskih salona žale se još od 2004-te na donet zakon o autorskim pravima. Ovaj zakon omogu?ava SOKOJ-u i oragnizaciji proizvo?a?a Fonograma da sam odre?uje i napla?uje naknade za puštanje muzike u ovim objektima, ali ?ak i taksijima ili autobusima.Weiterlesen...