Kipar nikada ne?e priznati Kosovo, poru?io je predsednik te zemlje Dimitris Hristofias posle razgovora sa predsednikom Srbije Borisom Tadi?em.

Predsednici Srbije i Kipra Boris Tadi? i Dimitris Hristofias saglasili su se da je proces odre?ivanja budu?eg statusa Kosova potpuno odvojen od procesa približavanja Srbije EU. Tadi? i Hristofias ocenili su da se do trajnog i stabilnog rešenja za probleme na Kosovu može do?i jedino komrpromisom koji bi zadovoljio obe strane.Weiterlesen...