Ministar odbrane Dragan Šutanovac o?ekuje da ?e Srbija do polovine 2010. otvoriti Misiju pri NATO, a vojni predstavnik bi?e brigadni general Nebojša ?ukanovi?.

On je podsetio da je Srbija od 2006. ?lanica Partnerstva za mir i da želi da participira u tom programu NATO-a na isti na?in kao i Austrija koja nije ?lanica Alijanse, ali blisko saradjuje sa njom.Weiterlesen...