U Hagu sutra po?inje razmatranje pitanja legalnosti proglašenja nezavisnosti Kosova, koje je Generalna skupština UN postavila Sudu na inicijativu Srbije.

I jedna i druga strane uverene su da su njihovi argumenti pravi, a predsednik Srbije Boris Tadi? u intervjuu za BBC kaže da kakva god da bude odluka suda, ona ne može otežati situaciju u kojoj se Srbija nalazi. Raspravu o leganosti nezavisnosti Kosova u Hagu zapo?e?e predstavnici Srbije na ?elu sa amabsadorom Srbije u Parizu Dušanom Batakovi?em.Weiterlesen...