Ugovor o osnivanju preduze?a "Južni tok Srbija" bi?e potpisan u utorak, u Švajcarskoj, najavilo je Javno preduze?e "Srbijagas".

Sa predstavnicima ruske kompanije "Gasprom" osniva?ki akt potpisa?e generalni direktor "Srbijagasa" Dušan Bajatovi?. Ovo je prvo preduze?e u nizu, koje ?e ruska kompanija osnovati sa u?esnicima projekta "Južni tok", navedeno je u saopštenju "Srbijagasa".Weiterlesen...