Euro Sumar, ovlaš?eni distributer Suzukija za tržište Srbije, demantovao je da Suzuki povla?i sva terenska vozila sa pogonom na ?etiri to?ka.

On je naveo da je u pitanju ukpno 36 vozila sa pogonom na ?etiri to?ka za sve terene. Povla?enje je usledilo pošto je na 26 vozila, proizvedenih pre uvo?enja pravila o koriš?enju azbesta 2006. godine i na 10 vozila proizvedenih nakon uvo?enja tog pravila utvr?ena pove?ana koli?ina azbesta u frikcionim delovima, odnono ko?nicama.Weiterlesen...