Vlada Švajcarske podrža?e proces evropskih integracija Srbije finansiranjem programa saradnje u naredne ?etiri godine u iznosu od 40 miliona evra.

Direktorka Švajcarske kancelarije za saradnju sa Srbijom Beatris Majer je naglasila, predstavljaju?i novu "Strategiju saradnje sa Srbijom 2010-2013.", da budu?e aktivnosti u okviru tog programa obuhvataju ?etiri glavne tematske oblasti - ekonomski razvoj, vladavinu prava i demokratije, obrazovanje i energetsku efikasnost i obnovljivu energiju.Weiterlesen...