Od 1.800 pregledane dece u Timo?koj regiji, ?ak njih 1.100 ima neki govorni poreme?aj, a naj?eš?i uzrok je loš govorni model, pokazuju istraživanja.

Na teritoriji opština Majdanpek, Bor, Boljevac i Zaje?ar, prema rezultatima istraživanja govora dece predškolskog uzrasta, od ?etiri do sedam godina, koju je sprovela Podružnica logopeda Timo?kog regiona, situacija je alarmantna.Weiterlesen...