Avalski toranj, jedan od simbola Beograda, bi?e sve?ano otvoren u prisustvu najviših državnih zvani?nika. Iz GSP-a najavljuju dodatne linije ka tornju.

Sve?anom otvaranju ?e, kako je najavljeno, prisustvovati predsednik Srbije Boris Tadi?, premijer Mirko Cvetkovi? sa ?lanovima kabineta i gradona?elnik Beograda Dragan ?ilas. Avalski toranj je visok 204,5 metara, metar viši nego stari koji je srušen za vreme NATO bombardovanja 1999. godine, i najviša je gra?evina na Balkanu.Weiterlesen...