Na svetski dan hrane,16. oktobra, više od pola miliona ljudi i oko 300 kompanija solidarisa?e sa onima koji svakodnevno gladuju.

Njihovi tanjiri osta?e prazni kako bi jednodnevnim štrajkom gla?u ukazali onima koji imaju, da blizu 10 odsto gra?ana Srbije, nema elementarne uslove za život i da im je pomo? neophodna. Broj siromašnih ljudi u odnosu na prošlu godinu, kada je 600 hiljada ljudi živelo ispod egzistencijalnog minimuma, ve?i je za 100 hiljada gra?ana Srbije.Weiterlesen...