Broj prijavljenih štrajka?a u humanitarnoj akciji “Štrajk gla?u protiv gladi” prešao je 570.000. Priklju?ite se i vi na www.strajkgladju.com.

Ve? sada je jasno da ?e ovo biti najve?i štrajk gla?u do sada. U humanitarnu akciju uklju?ilo se preko 100 kompanija i udruženja najrazli?itijih profila. Oni ?e prvi put dobrovoljno stupiti u štrajk gla?u i solidarisati se sa gladnima kroz uzdržavanje od hrane.Weiterlesen...