Nakon stavljana Srbije na "belu šengensku listu", u Švedskoj je drasti?no pove?an broj zahteva gra?ana Srbije za politi?ki azil.

Ambasador Švedske u Beogradu Krister Bringeus u razgovoru za B92 kaže da je ta zemlja tokom cele protekle godine primila 580 zahteva za azil, a samo u februaru ove godine ?ak 300. Prema njegovim re?ima, re? je uglavnom o Romima iz Srbije koji su u potrazi za boljim životom. Oni ?e, po sporazumu o readmisiji, biti deportovani iz Švedske nazad u Srbiju, kaže Bringeus.Weiterlesen...