Na su?enju generalima Rahimu Ademiju i Mirku Norcu za zlo?ine u Meda?kom džepu danas je svedo?ilo dvoje zašti?enih svedoka.

Svedoci su pri?ali o ubistvu svoje majke B. P. iz sela ?itluka. Ona je 17 dana nakon vojne akcije Meda?ki džep, koju je Hrvatska vojska provela u septembru 1993. godine, prona?ena na mestu oko dva kilometra udaljenom od sela, s metkom u potiljku, rafalom metaka preko prsa i odse?enim prstima desne ruke.


Weiterlesen...