Haško tužilaštvo podnelo je sudu listu prvih 30 svedoka na su?enju bivšem predsedniku Republike Srpske Radovanu Karadži?u koje bi trebalo da po?ne 1. marta.

Me?u prvim svedocima koje predlaže tužilaštvo je bivši ministar pravde u Karadži?evoj vladi Mom?ilo Mandi?, kome se u sudu za ratne zlo?ine u Sarajevu sudi zbog u?eš?a u organizaciji pritvorskih centara (logora) u glavnom gradu BiH i okolini, kao i zbog u?eš?a u napadu na centar za obuku bivšeg ministarstva unutrašnjih poslova BiH 1992. godine.Weiterlesen...