U nastavku su?enja Radovanu Karadži?u pred Haškim sudom svedok Ri?ard Mol rekao da je Armija BiH pucala na svoje gra?ane zbog dobijanja me?unarodnih simpatija.

Karadži? je britanskog potpukovnika Mola pitao da li je muslimanska strana pucala na svoje gra?ane u cilju postizanja statusa žrtve i izazivanja me?unarodnih simpatija i strane vojne intervencije.Weiterlesen...