Veštak optužbe za istoriju Robert Donija rekao je na su?enju Radovanu Karadži?u u Hagu da je etni?ko ?iš?enje bilo politika vo?stva bosanskih Srba tokom rata.

Kao dokaz za svoju tvrdnju, ameri?ki profesor Donija se pozivao na dokumente organa Republike Srpske i Karadži?eve govore, koje je prou?io pripremaju?i ekspertski izveštaj za tužilaštvo.Weiterlesen...