Ukoliko država nastavi da tretira šverc kao socijalni program, nelojalna konkurencija sahrani?e doma?u tekstilnu industriju, upozoravaju tekstilci, piše "Blic".

Milan Kneževi?, predsednik Unije tekstilaca i vlasnik modne ku?e "Modus" iz Pan?eva, kaže da su tekstilci Vladi na ove probleme ukazivali u više navrata, ali nijedan od njih nije rešen u proteklih šest godina.Weiterlesen...