Danas je svetski dan akcije za klimu, na koji ekolozi žele da poru?e svetskim liderima da je ova godina klju?na u borbi za zdravu planetu.

Današnji dan, 24. oktobar je izabran kao poslednji trenutak upozorenja svetskim liderima pred odlu?uju?i skup u Kopenhagenu, koji mnogi najavljuju kao novim Kjoto, kaže predsednik Skupštine Fonda "Ekotopija" Sr?a Popovi?.Weiterlesen...