Danas se obeležava Svetski dan turizma, a cilj obeležavanja ovog jubileja je razvijanje svesti o važnosti te grane i njegovih kulturnih i ekonomskih vrednosti.

Kako je saopštila Svetska turisti?ka organizacija, tema proslave tridesetogodišnjce postojanja te organizacije je promovisanje razli?itosti kroz turizam. Centralna proslava bi?e održana u afri?koj državi Gani.Weiterlesen...