Danas se obeležava Svetski dan voda, a ovogodišnja tema je "?ista voda za zadraviji svet" kako bi se istakao zna?aj njenog kvaliteta i dovoljnih koli?ina.

Cilj ovogodišnjeg obeležavanja je da se podigne svest o održavanju zdravog ekosistema kroz pove?anje kvaliteta vode kako bi se odgovorilo na izazove izazove u vodoprivredi. Tako?e je važno da se vlade, organizacije, zajednice i pojedinci širom sveta aktivno uklju?e u rešavanje problema kvaliteta vode, spre?avanjem zaga?enja, ?iš?enjem i sli?nim postupcima.Weiterlesen...