Petorica optuženih za maltretiranje hrvatskog zarobljenika Mirka Meduni?a u Medaku, 1991. negirali su krivicu na po?etku su?enja.

Milorad Lazi?, Perica ?akovi?, Nikola Vujnovi?, Mirko Maruni? i Nikola Konjevi? optuženi su da su kao pripadnici Teritorijalne odbrane (TO) i rezervnog sastava milicije po?etkom septembra 1991. godine ne?ove?no postupali prema pripadniku MUP-a Hrvatske Mirku Meduni?u koji je prethodno položio oružje.Weiterlesen...