Predsednik Skupštine grada Subotica Jenea Maglai izjavio je da SVM ne prihvata rekonstrukciju ve?a, prema kojoj bi imao tri ?lana, umesto dosadašnjih pet.

Razgovori izme?u Saveza vojvo?anskih Ma?ara i gradona?elnika Subotice Saše Vu?ini?a o u?eš?u te stranke u radu Gradskog ve?a trebalo bi da budu nastavljeni. Maglai je naveo da ?e se, ukoliko odluka o smanjenu broja ?lanova u ve?u ostane na snazi, predstavnici te partije povu?i iz izvršne vlasti.Weiterlesen...