Svetska zdravstvena organizacija (SZO) procenjuje da u svetu ima pola milijarde odraslih ljudi koji imaju prekomernu težinu i više od 700 miliona gojaznih.

SZO, tako?e, navodi da najmanje 20 miliona dece mla?e od pet godina ima prekomernu težinu. Nedavni istraživa?ki projekat koji je radila "Kajzer Permanente", jedna od najve?ih ameri?kih zdravstvenih osiguravaju?ih kompanija, pratio je najmanje 1 600 pacijenata koji su imali prekomernu težinu, ili su bili gojazni.Weiterlesen...