SZO navodi da ?e grupa nezavisnih stru?njaka ispitati odgovor te organizacije i vlada zemalja na izbijanje novog gripa. Preliminarni izveštaj se o?ekuje u maju.

Savetnik SZO za pandemiju, Keidži Fukuda, rekao je da ?e stru?njaci ispitati kako su SZO i vlade zemalja reagovale na pojavu novog virusa. Fukuda je rekao da ?e grupa od 29 nau?nika i zvani?nika zaduženih za javno zdravlje verovatno ispitati i da li je SZO promenila definiciju pandemije i da li je upotrebe te re?i bila odgovaraju?a.Weiterlesen...