Kosovski premijer Hašim Ta?i ra?una da ?e posle odluke Me?unarodnog suda o legalnosti nezavisnosti Kosova, širom sveta uslediti novi talas priznavanja.

U intervjuu za be?ki dnevni list "Prese", Ta?i je rekao da o?ekuje da ?e "Sud pokazati da poštuje volju gra?ana Kosova" i da je "nezavisnost nepovratna". Na opasku da "srpska vlada misli druga?ije" i da "ministar inostranih poslova Srbije putuje po celom svetu i pokušava da zemlje odvrati od priznavanja Kosova", Ta?i je kaže da je i Kosovo "uspešno u lobiranju".Weiterlesen...