Kosovski premijer Hašim Ta?i rekao je da je odluka Me?unarodnog suda pravde otvorila Kosovu put za integraciju u NATO, Evropsku uniju i Ujedinjene nacije.

Posle objavljivanja mišljenja Me?unarodnog suda pravde definitivno je došao kraj nadgledanoj nezavisnosti, rekao je Ta?i u obra?anju Skupštini Kosova.Weiterlesen...