Premijer Kosova Hašim Ta?i o?ekuje da ?e Me?unarodni sud pravde (MSP) presuditi da je proglašenje nezavisnosti Kosova bilo u skladu sa me?unarodnim pravom.

Ta?i je ocenio da ?e ta odluka MSP ucrtati put Kosovu ka eventualnom ?lanstvu u Ujedinjenim nacijama i Evropskoj uniji i zapo?eti novu fazu odnosa sa Srbijom. Ta?i je, tako?e, odbacio mogu?nost tajnih pregovora sa Beogradom.Weiterlesen...