Predsednik Srbije Boris Tadi? izjavio je da su Srbija i njene institucije odlu?ne da se obra?unaju sa organizovanim kriminalom, koji je pretnja po bezbednost.

"Postavlja se pitanje ho?e li Srbija biti pravno društvo u kome ?e njeni gra?ani biti zašti?eni, ili ?e biti hroni?no poga?ana destabilizacijom, kriminalom i svim onim što urušava pravni poredak. Ja mislim da nemamo alternativnu politiku i da je bezrezervna borba protiv organizovanog kriminala obaveza ?itavog državnog vrha", rekao je Tadi?.Weiterlesen...