Predsednik Srbije i lider Demokratske stranke Boris Tadi? izjavio je da je izlazak iz ekonomske krize "vidljiv", ali da ona još nije u potpunosti prošla.

On poru?uje da Srbiju ?ekaju dug i težak oporavak i ozbiljne strukturne reforme. Tadi? je, obra?aju?i se Glavnom odboru DS, rekao da mere koje ?e biti donete nisu mere samo jedne politi?ke stranke, ve? mere za koje ?e vladaju?a koalicija tražiti podršku sindikata, nevladinih organizacija i opozicionih stranaka.Weiterlesen...