Predsednik Boris Tadi? izjavio je danas da ?e Srbija podneti kandidaturu za ?lanstvo u Evropsku uniju onda kada proceni da ?e ona nai?i na pozitivan odjek.

"Ni to vreme nije daleko. To vreme je blizu. Dovoljno sam vam rekao", rekao je Tadi? u Skupštine Srbije na konferenciji "EU i Ugovor iz Lisabona: Nova šansa za Srbiju". Tadi? je rekao da je zadovoljan zbog vizne liberalizacije i odmrzavanja Prelaznog trgovinskog sporazuma sa EU.Weiterlesen...