Koridor 10 bi mogao da bude isplativ u veoma kratkom periodu, rekao je predsednik Srbije Boris Tadi?.

Prilikom obilaska radova na Koridoru 10, na obilaznici oko Dimitrovgrada, Tadi? je rekao da je dobio uveravanja da ?e ?itav posao izgrdnje obilaznice biti gotov do aprila 2012.Weiterlesen...