Izveštaj Državne revizorske institucije pokazao da je bilo "prekomernog trošenja u oblastima koje su sasvim izlišne", ocenio je predsednik Srbije Boris Tadi?.

On je poru?io da ministre mora odlikovati finansijska i gra?anska disciplina. "Svaka državna institucija mora da poštuje zakon i pravo. Bahato ponašanje je veoma opasno zbog okolnosti u kojima se nalazi Srbija", rekao je Tadi? posle susreta sa predsednikom Slova?ke Ivanom Gašparovi?em.Weiterlesen...