Predsednik Srbije Boris Tadi? kaže da je za diplomatsku bitku za Kosovo bitna podrška Nesvrstanih i da je ogromno tržište tih zemalja šansa za srpsku ekonomiju.

"Na odre?ene zemlje vrše se pritisci da priznaju nezavisnost takozvane države Kosova. Mi smo preventivno delovali sa jednom vrstom argumentacije da je u toku proces pred Me?unarodnim sudom pravde i da one zemlje koje eventualno razmišljaju o tako ne?em moraju sacekati odluku Me?unarodnog suda pravde", rekao je Tadi?.Weiterlesen...