Predsednik Srbije Boris Tadi? kaže da organizovani kriminal ima oblik mafije izuzetne mo?i ali da nema ve?u mo? i snagu od države koja ?e se obra?unati sa njim.

Tadi? kaže da je Srbija lider u borbi protiv organizovanog kriminala u regionu i da pored iskušenja sa kojima se susre?e, ne?e odustati od suprotstavljanja mafiji u Jugoisto?noj Evropi."Ono što Srbija radi je od presudne važnosti za budu?nost naše dece. Pokaza?emo da niko nema ve?u mo? od države", poru?io je Tadi?, na proslavi Dana Protivteroristi?ke jedinice.Weiterlesen...