Gr?ka i Srbija predstavljaju istorijske prijatelje i partnere u današnjici a sigurno i strateške partnere u budu?nosti, rekao je predsednik Srbije Boris Tadi?.

Predsednik Tadi? posle razgovora sa gr?kim premijerom Jorgosom Papandreuom rekao je da "smo još jednom od njega dobili podršku na putu evropskih integracija. Jorgos Papandreu je ?ovek koji je plasirao u javnost Agendu 2014. kada bi ?itava jugoisto?na Evropa trebalo da bude integrisana u EU, sto godina nakon po?etka Prvog svetskog rata".Weiterlesen...