Mora biti održano obe?anje da ?e sve zemlje jugoisto?ne Evrope, što je pre mogu?e, postati ?lanice EU, rekao je u Istanbulu Boris Tadi?.

U govoru na Samitu predsednika država ili vlada Procesa saradnje u jugoisto?noj Evropi (SEECP), predsednik Srbije je poru?io da "EU mora da nam kaže da li želi i da li je spremna da radi sa nama na prakti?an na?in".Weiterlesen...