Tajlandska vlada proširila vanredno stanje na još 15 provincija, kako bi spre?ila seosko stanovništvo da se priklju?i antivladinim protestima u prestonici.

Dekretom kojim se uvodi vanredno stanje u 17 tajlanskih provincija daju se vojsci široka ovlaš?nja da kontroliše demostrante i ograni?ava slobodu kretanja, naveo je AP. Portparol tajlanske vlade Panitan Vatanajagorn je rekao da uvo?enje vanrednog stanja u još 15 provincija ima za cilj spre?avanje da masa ljudi pokuša da do?e u Bangkok.Weiterlesen...