Državna komisije za tajne grobnice procenjuje da je oko 30 hiljada ljudi ubijeno u centralnoj Srbiji od 1944. godine.

Taj podatak izneo je Sr?an Cvetkovi? sa Instituta za savremenu istoriju, koji je i ?lan Državne komisije za tajne grobnice ubijenih od septembra 1944. godine. Ova komisija po?ela je da prikuplja arhivsku gra?u kako bi pronašla i obeležila sva grobna mesta, a u Vladi Srbije kažu da njen cilj nije bavljenje politikom, niti revizija istorije.Weiterlesen...