Na desetine hiljada ljudi protestovalo na Tajvanu zbog trgovinskog sporazuma koji bi ta zemlja slede?e sedmice trebalo da potpiše sa Kinom.

Iako tajvanska vlast smatra da ?e se sporazum, koji predvi?a smanjenje izvoznih carina na pojedine proizvode, pozitivno odraziti na ekonomiju Tajvana, opozicioni politi?ari tvrde da ?e tajvanska ekonomija pasti pod uticaj Kine.Weiterlesen...