Ministarstvo zdravlja, Evropskom komisija i zavodi za hitnu medicinsku pomo? organizovali su takmi?enje ekipa hitne pomo?i.

Cilj ovog takmi?enja, održanog u okviru projekta "Tehni?ka podrška reformi hitne medicinske pomo?i u Srbiji" bio je da se pokažu vozila i najnovija oprema, koju je hitnim službama u Srbiji donirala Evropska unija u vrednosti od 10 miliona evra.Weiterlesen...