Uprkos negodovanjima me?unarodne zajednice, Teheran je po?eo proces dodatnog oboga?ivanja uranijuma.

Zapadne sile traže uvo?enje oštrijih sankcija Iranu, a prema re?ima ruske strane, nekoliko zemalja ne isklju?uje ni mogu?nost vojne akcije. Kina apeluje da se sve strane vrate za pregovara?ki sto i pokušaju da postignu kompromis o iranskom nuklearnom programu. Iran je jutros i zvani?no po?eo proizvodnju visokooboga?enog nuklearnog goriva u postrojenju u Natancu.Weiterlesen...