Kompaniji "Telenor" je zvani?no uru?ena licenca za drugog operatora fiksne telefonije, koju je na tenderu otkupila za 1,05 miliona evra.

Licencu je generalnom direktoru Telenora ?el Morten Jonsenu uru?io izvšrsni direktor Republi?ke agencije za telekomunikacije Milan Jankovi? u prisustvu premijera Mirka Cvetkovi?a i ministarke za telekomunikacije i informaciono društvo Jasne Mati?.Weiterlesen...