Francuska podržava napore Srbije u?e u EU, a na Srbiji je bilo da odlu?i kada ?e podneti kandidaturu, kaže francuski ambasador.

Govore?i o trenutku podnošenja kandidature, ambasador Francuske u Srbiji Žan Fransoa Teral je naveo da postoje razlozi "za i protiv," ali da to nije pitanje od suštinskog zna?aja.Weiterlesen...