Predsednik SDA Sulejman Tihi? smatra da su slu?aj Ejupa Gani?a ispolitizovale vlasti Srbije i BiH iako je to stvar pravosu?a i ugovora izme?u dve zemlje.

On smatra da su vlasti Srbije ispolitizovale slu?aj "neselektivnim optužbama celog politi?kog i vojnog rukovodstva BiH" u predmetu "Dobrovolja?ka", ali i neki politi?ari u BiH koji su pokušali da dokažu koliko se zalažu za Gani?a.Weiterlesen...