Spominjanje presude Me?unarodnog suda pravde u Deklaraciji o Srebrenici na najbolji na?in je nadomestilo izostanak re?i genocid, ocenjuje Sulejman Tihi?.

Predsednik Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH i lider Stranke demokratske akcije kaže za "Danas" da ga je, na dan kada je Skupština Srbije usvojila Deklaraciju o osudi zlo?ina u Srebrenici, predsednik Boris Tadi? telefonirao i pozvao da do?e u posetu Beogradu. "Prihvatio sam poziv i najverovatnije ?u u maju realizovati tu ideju", kaže on.Weiterlesen...