Generalni direktor RTS-a Aleksandar Tijani? poru?io je radnicima RTV Priština da ?e im odmah uplatiti zaostale zarade ukoliko prekinu štrajk gla?u.

Prema Tijani?evim re?ima, odlukom Upravnog odbora radnici RTP-a nisu više u sastavu RTS-a.Weiterlesen...