Srbija ima svoje mesto u EUi treba da u?e u nju zajedno sa ostalim balkanskim zemljama izjavio je holandski ministar za evropske poslove Frans Timermans.

On je podsetio da holandska vlada, prakti?no jedina od zemalja ?lanica EU, ?eka na stav glavnog haškog tužioca Serža Bramerca o tome da li Srbija u potpunosti sara?uje sa Me?unarodnim krivi?nim sudom u Hagu da bi nastavila integracione pregovore sa Beogradom, prenele su ma?arske agencije.Weiterlesen...